Hjælp at hente

Man kan blive kureret for angst for tandbehandling, men det kræver at man finder ud af tandlægeskrækkens art og omfang.

Vi inddeler tandlægeskræk i tre niveauer:

1) Tandlægeskræk, hvor alene en samtale og tilvænningsbehandling på klinikken efterhånden gør det muligt at få behandlet tænderne uden angst.

Dit første besøg er udelukkende en samtale om dit besvær med at gå til tandlæge, om hvad det kan hænge sammen med, og hvordan vi bedst kan hjælpe dig til at komme videre, så du fremover kan komme til at gå regelmæssigt til tandlæge.

Anden gang er på klinikken hvor vi undersøger dine tænder og tager røntgenbilleder. Derefter får vi overblik over, hvad der skal laves, og du får et prisoverslag. Til slut lægger vi en plan for behandlingen, under hensyntagen til graden af din angst.

EditorVi går langsomt frem. Tilvænningsbehandlingen gør at du får tillid til, at du selv har indflydelse på din situation: du har ret til at sige stop, bede om en pause, få den information, du har brug for. Du kan også lave dine egne aftaler for de næste minutters behandling.
Ved at træne på den måde kommer du frem til, at det er muligt at få behandlet tænderne. Desuden vil du erfare, at du har indflydelse på, og kontrol over det, der sker.

 

2) Tandlægeskræk, hvor angsten er så stor, at det er meningsfyldt at supplere med psykoterapeutiske samtaler

Ved samtalerne uddyber vi det, der ligger bag angsten og finder redskaber til at gøre tandbehandling mulig.
Herefter eller sideløbende hermed starter vi tilvænningsbehandlingen på klinikken

Mellem to og fem samtaler er typisk tilstrækkeligt til, at du kan påbegynde tilvænningsbehandling og nå frem til igen uden generende angst at kunne modtage normal tandbehandling.

3) Tandlægeskræk, hvor angsten er lammende, og årsagen til angsten måske er uklar.

Dybere terapeutisk arbejde er nødvendigt, ofte er mellem 7 og 12 samtaler nødvendig.

Tilvænningsbehandling på klinikken indgår hen af vejen sideløbende med samtalerne. Akut / smertelindrende behandling kan også komme på tale som en del af tilvænningsbehandlingen inden den egentlige tandbehandling.

– Den terapeutiske behandling foregår i lokale uden for tandklinikken